Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Media Bohemia Rychlovky

12:00, 28. 4. 2022

Media Bohemia: od vysílací rady získala licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz /100 W pro program Fajn radio s dobou platnosti do 10. října 2025.