reklama
reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Ministerstvo kultury Rychlovky

17:47, 20. 3. 2024

Ministerstvo kultury: ministr kultury Martin Baxa na dnešním jednání vlády předložil návrh zákona o veřejných kulturních institucí (VKI), který je součástí programového prohlášení vlády. Návrh zákona vláda schválila. "Zákon přinese především víceleté plánování a vícezdrojové financování. Zřizovatelem VKI bude moci být stát, nebo uzemní samosprávný celek, nebo více územně samosprávných celků společně. "