Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Near & Dear Rychlovky

17:34, 4. 5. 2022

Near & Dear: komunikační skupina se nově restrukturalizuje do dvou částí. Pod Communications spadá všech pět komunikačních agentur a vedení přebírá Šimon Vodrážka. Ventures se primárně zaměřuje na investice a vznikající projekty a nově ji vede Piero Sestak. Změny v uspořádání odráží nová vizuální identita a webové stránky.