reklama
reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Venkovní reklama v Praze Rychlovky

17:43, 26. 2. 2024

Venkovní reklama v Praze: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou (HMP), poté co přijal závazky ohledně venkovní reklamy navržené metropolí ve prospěch "zachování účinné hospodářské soutěže". "Možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad spatřoval v tom, že HMP novelou nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy od 1. 10. 2021 zakázalo šíření reklamy vymezenými komunikačními médii na veřejně přístupných místech mimo provozovnu na katastrálních územích, jejichž plocha je tvořena územím s vyšším než 30ti procentním podílem ochranného pásma památkové rezervace v HMP (třetí zóna)." Reklamní billboardy jsou na tomto území při splnění určitých podmínek povoleny, plachty jsou zde zcela zakázány (s výjimkou plachet na stavebním lešení). To podle úřadu zvýhodňovalo soutěžitele, kteří pro šíření reklamy "využívají jiná než zakázaná komunikační média".

V průběhu správního řízení Praha navrhla několik závazků ve "prospěch soutěže". Prvním závazkem se HMP zavázalo změnit územní působnost třetí zóny tak, aby pokrývala celé území HMP s výjimkou území Pražské památkové rezervace (první zóna) a památkových zón (druhá zóna). Druhý závazek HMP spočívá v nahrazení úplného zákazu umisťování reklamních plachet ve třetí zóně nastavením podmínek, za nichž na tomto území umístěny být mohou (nebudou nasvíceny, budou umístěny na slepých částech štítových stěn atd.